Frans
Engels
Duits
Nederlands
Home > Duurzaamheid

Duurzaamheid | industrieproducten en architectuur

Wij vinden het belangrijk om als bedrijf waar mogelijk een extra bijdrage te leveren aan duurzaamheid van de samenleving en het milieu, buiten de wettelijke minimum eisen die wat dit betreft al door de overheid gesteld worden.

Naast een aantal interne, voor de hand liggende en eenvoudig uit te voeren maatregelen (zoals scheiden van afval, zuinig omspringen met verlichting, zoveel mogelijk digitaal verkeer van documenten, e.d.), richten wij ons in het kader van duurzaamheid en milieu op de volgende kernpunten:

 • Hergebruik/ recycling van PVC gecoate polyesterweefsels
 • Hergebruik/ recycling van ETFE folie
 • Ontwikkeling van duurzame producten

PVC gecoat polyesterweefsel

PVC gecoat polyesterweefsel (verder genoemd: pvc doek) wordt door ons (en anderen) veel gebruikt voor talloze producten en toepassingen. Denk hierbij aan dekzeilen, vrachtwagenzeilen, tenten, gespannen membranen, hoezen, etc. etc.
PVC_OPBOUW.jpg

Voorbeeld van opbouw van een pvc gecoat polyesterdoek

PVC doek wordt om een aantal redenen veel en breed toegepast:

 • Relatief lage kosten;
 • Duurzaamheid (veel producten die wij van dit materiaal vervaardigen zijn gericht op een levensduur van > 10 jaar of zelfs permanent);
 • Hoge mate van beschikbaarheid;
 • Vele kleuren beschikbaar;
 • Diverse oppervlaktebehandelingen mogelijk (vuilwerend, vlamdovend e.d.);
 • Eenvoudig verwerkbaar en bedrukbaar.

Wanneer wij pvc doek tot eindproduct verwerken wordt in feite op twee momenten afval gecreëerd:

 1. Tijdens de verwerking/ productie in de vorm van bijvoorbeeld restmateriaal c.q. snijverliezen;
 2. Na afloop van het gebruik van het eindproduct door de afnemer (aan het einde van de levenscyclus).

Voor beide situaties biedt Buitink Technology een duurzame wijze aan waarop met deze afvalstromen kan worden omgegaan: het Texyloop recycling proces. Buitink biedt zowel haar restmaterialen en snijafval aan om middels dit proces te worden hergebruikt als de eindproducten die aan het einde van de levenscyclus zijn beland. Zie verder de volgende paragraaf.

pdficon.gif Download pdf van Serge Ferrari over gebruik en duurzaamheid PVC gecoat polyesterdoek (10100 kB)

Texyloop

Het Texyloop proces is erop gericht om afval in de vorm van pvc gecoat polyesterdoek te recyclen om de basismaterialen (polyesterweefsel en pvc) te kunnen hergebruiken. Hierbij wordt de pvc coating gescheiden van het polyesterweefsel.

Zowel afval in de vorm van restmateriaal en snijverliezen tijdens de verwerking van pvc doek, als afval in de vorm van eindproducten aan het einde van de levenscyclus (mogelijk dus vele jaren oud) wordt aangeboden aan Texyloop. Het Texyloop proces is gebaseerd op het Vinyloop PVC recycling proces (www.vinyloop.com)

pdficon.gif Download artikel over Texyloop uit Z&R vaktijdschrift | nummer 02 | Jaargang 16 (703 kB)

In de onderstaande afbeelding is een schema te zien van het Texyloop proces.

TEX_PROCES.jpg
Het Texyloop process (bron: www.texyloop.com)

Buitink Technology heeft zich aangesloten bij Texyloop en biedt zowel haar snijafval/ restmaterialen aan als de door haar terugontvangen eindproducten van pvc doek die aan het einde van de levenscyclus zijn beland.

Hiertoe scheiden wij afval en producten van pvc doek in de volgende categorieën:

 1. wit pvc doek (vlamvertragend)
 2. gekleurd pvc doek (vlamvertragend)
 3. wit en gekleurd (niet vlamvertragend)

Voor meer informatie zie: www.texyloop.com & www.vinyloop.com

 
 
sustainable1.jpg

sustainable3.jpg

 

pdficon.gif Download artikel over Texyloop uit Z&R vaktijdschrift | nummer 02 | Jaargang 16 (703 kB)

ETFE folie

Naast pvc doek wordt ook ETFE folie door ons veel toegepast. In het algemeen wordt ETFE folie verwerkt tot luchtkussendaken. Dit zijn permanente toepassingen (inmiddels zijn er ETFE luchtkussendaken die meer dan 25 jaar oud zijn).

Ook het restafval en de snijverliezen die bij de verwerking van ETFE (ethyl tetra fluor ethyleen) folie ontstaan, worden door ons gescheiden en aangeboden aan de fabrikant om te worden gerecycled. Aangezien ETFE folie een homogeen product is (en geen composiet), is dit proces veel eenvoudiger dan het Texyloop proces; de ETFE folie wordt gereinigd en vermalen tot granulaat, waarna dit weer tot nieuwe ETFE folie kan worden geëxtrudeerd.

Naast het hergebruik van de ETFE folie (in de vorm van restmateriaal en eindproduct aan het einde van de levenscyclus), hebben wij vergaande plannen om in de loop van 2008 alleen nog ETFE folie te gaan gebruiken, waarvan de grondstof/ het granulaat op milieuvriendelijke wijze is geproduceerd.

Deze milieuvriendelijke productiewijze van ETFE granulaat zal binnenkort door fabrikant Dyneon worden doorgevoerd. Zij heeft een productieproces voor ETFE folie geïntroduceerd dat APFO (ammonium perfluoroctanaat) vrij is.

De eerste ETFE folie is reeds op deze wijze geproduceerd en wij zijn nu bezig om te testen of de eigenschappen bij de verwerking hetzelfde zijn gebleven (denk aan lasbaarheid, bedrukbaarheid e.d.).

Door de fabrikant is reeds vastgesteld dat de ETFE folie zelf dezelfde eigenschappen heeft behouden (duurzaamheid, brandgedrag, lichtdoorlatendheid e.d.).

Ontwikkeling van duurzame en milieuvriendelijke producten

Wij houden ons reeds vele jaren bezig met het ontwikkelen van nieuwe producten en productieprocessen. Bij onze keuze om een bepaald product te gaan ontwikkelen of een productieproces te veranderen, spelen diverse factoren een rol. Een steeds belangrijker element hierin vormt de vraag of het product duurzaam is en zal bijdragen aan een beter milieu.

Wij beschouwen een product duurzaam en/ of milieuvriendelijk wanneer aan een of meer van de volgende criteria wordt voldaan:

 1. Het product is erop gericht om afvalstoffen op te vangen en te voorkomen dat deze in het milieu terecht komen;
 2. Het product wordt op een duurzame wijze vervaardigd; de milieubelasting van het productieproces is significant lager dan bij bestaande, alternatieve producten c.q. productieprocessen;
 3. Het gebruik van het product levert een milieubesparing op ten opzichte van bestaande alternatieven.

In de afgelopen jaren hebben wij onder andere de volgende producten ontwikkeld c.q. op de markt gebracht die een positieve bijdrage leveren aan het milieu.

- Mobiele vloeistofdichte vloer (categorie A)

Dit betreft een mobiel opvangsysteem van zeildoek met opblaasbare randen voor het opvangen van afvalwater dat bijvoorbeeld vrijkomt bij het reinigen van auto's en vrachtwagens. Dit is een relatief eenvoudig en goedkoop, mobiel systeem dat de drempel om afvalwater op te vangen verlaagt en derhalve het (illegaal) lozen van afvalwater tegengaat.

 
liquid_tight_mobile_floor.jpg

mobiele-vloer-fruity-line01.jpg

 

- ETFE luchtkussendaken (categorie B en C)

ETFE luchtkussendaken zijn een lichtgewicht alternatief voor (zware) glasdaken. Zeker in combinatie met een zonregulerend systeem, is dit product minder milieubelastend dan een alternatief in glas.

 
etfe_with_print.jpg

etfe_with_sun_protection.jpg

 

- Membraan- en opblaasbare mallen (categorie B en C)

Een ontwikkeling waarmee wij ons bezighouden is de vervaardiging van mallen van zeildoek, die bijvoorbeeld traditionele bekistingen vervangen of een alternatief kunnen zijn voor prefab producten. Het uitgangspunt is dat op locatie - in situ - de lichtgewicht mal of huid snel kan worden opgebouwd, waarna deze bijvoorbeeld van spuitbeton kan worden voorzien. Op deze wijze wordt niet alleen de bouwtijd verkort en de mogelijkheid gecreëerd om ingewikkelde (BLOB) vormen te maken, maar kan dit in situ plaatsvonden en wordt voorkomen dat prefab-elementen over de weg getransporteerd dienen te worden (besparing van ton-kilometers). Immers, bij het transport van prefab elementen is veelal het volume maatgevend en bovendien zijn betoncentrales in een hoge dichtheid en kort van de bouwplaats aanwezig in het land (dit in tegenstelling tot prefab fabrieken).

 
opblaasbare_mal_07.jpg

opblaasbare_mal_met_gaas_04.jpg

 

- (Geïsoleerde) membraanconstructies (categorie C)

Het materiaal dat voor gespannen membraanconstructies wordt gebruikt is relatief zeer licht in gewicht (ongeveer 1 kg/ m2) en volledig recyclebaar, ook na vele jaren gebruik.

Bovendien zijn er steeds meer ontwikkelingen waarbij een dubbele huid wordt toegepast met daartussen isolatie, zodat een gebouw met een goede energieprestatie wordt verkregen.

 
membrane_church.jpg

membrane_crematorium.jpg

 

Logo-Texyloop.jpg "Ons afval- en restmateriaal wordt aangeboden aan Texyloop voor recycling"